Markentreprenad

Ditt kompletta entreprenadföretag!

Dränering, husgrund, avlopp, gårdsplan, väg, dike, skog mm mm mm – Vi löser det!

Isodrän

I detta fallet gick socklen på huset
djupt och isodränet sätts därefter.

Isodrän

I detta fallet saknades sockel helt på
huset på vissa ställen.

Thermisol Dränisol

Även in under utbyggnaden.

Hög skyddsnivå

Ekotreat fällningsenhet inne i huset och
ute gjordes en tät markbädd.

Tät markbädd

Uppsamlingsrören på makadambädd.

Tät markbädd

Luftningsrör från både uppsamlingsrören
och infiltrationsrören.

Makadambädd

för husgrund.

Arkivbild

Ew160b plöjer kabel.

Arkivbild

EW160c lägger matjord i rabatter.

Neuson 8 ton

Grävt upp ca 90 kbm sten ur en trädgård.

Hylte reningsverk

Här har vi grävt schakt för rören mellan
pumpbrunnen, reaktorerna och det
nybyggda reningsverket i Hylte.
Pumpbrunnen har en diameter på tre
meter och den sattes på sex meters djup.

Arkivbild

EW160b med hydraulhammare.
Vi knackar även sten i skogsvägar.

Neuson 1,7 ton

Perfekt för mindre grävningar i
trädgården!

Wacker Neuson WL37

Smidigt lastmaskin som lyfter ca 2 ton.