Cisternvård AB

Ronny – 070-976 45 40

Cisternbesiktning

Besiktning och tankrengöring av olje-, bensin- och dieselcisterner. Vi utför revisions-, tillverknings-, och installationskontroller av cisterner.

Swedac

    Vi är ackrediterad av Swedac för
besiktning av cisterner.

22 meter

Vi når upp till 22 meter med slangen.

Getinge betong

Manlucka till en Getinge betong cistern.

Farmartank

Rengörning och besiktning av en
dieselcistern.