Nedskärning/ Skrotning

Vid skrotning tar vi inte bort cisternen utan tömmer, gör rent och plomberar den, vilket vi skriver ett intyg på. Vid nedskärning däremot så skär vi ner hela cisternen, efter rengöring, och tar med skroten om så önskas.

Vi utför även skrotning/demontering av hela pannrum, skorstenar och även andra byggnader.

Vi utför nedskärning av de flesta sorters oljecisterner, t ex om kunden har bytt värmesystem och inte har användning för cisternen längre.
Nedskärning med gasol.
Här demonteras en skorsten som är 22 meter hög. Till hjälp finns en av våra kranbilar utrustad med jibb.