Sanering

Vi utför saneringar vid t ex oljeläckage i mark eller i byggnad. Kan även inkludera sanering av t ex limcisterner, generatorer, golv mm på t ex industrier eller ställverk. Nedan visas ett gäng bilder ur ”arkivet” då vi inte lika frekvent håller på med saneringar i dagens läge.

Före

1995 – Gislaved AB
Gummifabriken i Gislaved, sanering av olja som blivit för varm. Två styck 100 kbm tankar såg ut så här och skulle saneras. Saneringsjobbet pågick i tre dygn med treskift.

Efter

”Arkivbild”
Asbestsanering – 87
Vi utför inte längre asbestsaneringar.
2002 – På grund av störning i produktionen sanerades en cistern med limrester åt Johns Manville, som tillverkade glasfibertapeter i Oskarström.

Sanering lim, Tasso Oskarström. När Tasso fanns och även senare Johns Manville var vi där årligen och rengjorde limtankar.

Sanering slambassänger, Tasso- 92
Tankrengöringsbil med högtryckstvätt.
Oljeskadesanering, Lokstallarna Halmstad – 92

Före

Sanering av hydraulaggregat på Stora Enso, Hyltebruk. Vi brukar åtminstone en gång per år göra någon typ av sanering eller tankrengöring på Stora Enso.

Efter